บ้านแห่งการนมัสการกำลังจะเริ่มขึ้น: เสียงของเยาวชนที่จุดประกายความคิดริเริ่มนำไปสู่การปลูกในโบสถ์

บ้านแห่งการนมัสการกำลังจะเริ่มขึ้น: เสียงของเยาวชนที่จุดประกายความคิดริเริ่มนำไปสู่การปลูกในโบสถ์

นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความสำเร็จจาก Voice of Youth (VOY) Ignite VOY Ignite นี้เข้าร่วมโดยเยาวชนของการประชุม Central Luzon ที่โอบรับธีม I Will Go จากการประชุมสามัญของ Seventh-day Adventists ทันทีหลังการรณรงค์ VOY Ignite evangelisticจัดขึ้นที่จังหวัด Bulacan ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2020 ถึงพฤษภาคม 2021 ผู้นำคริสตจักรได้พบปะเพื่อสร้างโบสถ์สำหรับสมาชิกที่รับบัพติศมา

ใหม่ และเพื่อสนับสนุนความพยายามอย่างต่อเนื่องที่เริ่มต้น

โดยคนหนุ่มสาว บราเดอร์เมาโร โลเปซ หัวหน้าเผ่าดูมากัตที่ได้รับบัพติศมาในการรณรงค์ บริจาคที่ดินผืนหนึ่ง และเมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายนที่ผ่านมา ได้มีการสร้างโบสถ์ที่แหวกแนวขึ้น เป็นพยานโดยผู้อยู่อาศัยและสมาชิกคริสตจักร บราเดอร์เมาโร โลเปซเป็นพยานว่า “พระเจ้ายิ่งใหญ่จริงๆ ฉันคิดว่าคงต้องใช้เวลานานกว่าจะตระหนักถึงบ้านแห่งการสักการะที่นี่ในที่ของเรา แต่ตอนนี้ฉันเห็นพระหัตถ์นำทางของพระเจ้าในเผ่าของฉัน ผู้คนดูมากัต แน่นอนว่าผู้คนจำนวนมากจะมาที่นี่เพื่อนมัสการพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพของเรา”

ศิษยาภิบาล Ephraim Parulan ประธานการประชุม Central Luzon Conference กล่าวว่า “ฉันรู้สึกหนักใจมากที่เห็นคนหนุ่มสาวของเรามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันและทำหน้าที่เป็นผู้นำในการแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเหล่านี้ ความพยายามครั้งใหญ่ของพวกเขาได้รับการชื่นชมอย่างสูงในการบรรลุหัวข้อ ‘ฉันจะไป’ และปลูกคริสตจักร…”

ระหว่างศิษยาภิบาล Gerry Cajobe ที่แหวกแนวดังกล่าว เลขานุการผู้บริหารการประชุม Central Luzon Conference ได้เตือนผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน โดยเฉพาะสมาชิกที่รับบัพติศมาใหม่ว่า “สิ่งที่คุณทำสำเร็จในวันนี้คือชัยชนะอีกครั้ง เนื่องจากเรากำลังวางรากฐานแห่งความรักและความรอดของพระเจ้าผ่านอาคารโบสถ์ซึ่ง เร็ว ๆ นี้จะเพิ่มขึ้น เราทุกคน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่จะเป็นสมาชิกของคริสตจักรนี้ จะได้รับมอบหมาย…ให้ปฏิบัติภารกิจของคริสตจักร และนั่นคือการเรียกทุกคนให้เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ เพื่อประกาศพระกิตติคุณของพระองค์ในฐานะ น้อมรับข่าวสารจากทูตสวรรค์ทั้งสามและเตรียมทุกคนให้พร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาขององค์พระเยซูคริสต์ในเร็วๆ นี้”

สมาชิกทีม VOY Ignite ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานโครงการสำหรับเด็ก Mary Joyce “Apple” Cruz กล่าวว่า “เป็นประสบการณ์ที่ต่ำต้อยสำหรับฉันที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีม VOY ฉันเคยมีประสบการณ์ที่พระเจ้าสัตย์ซื่อต่อฉันและช่วยให้ฉันเติบโตฝ่ายวิญญาณ ฉันได้เห็นความสุขที่ฉันได้รู้และดำเนินชีวิตในความจริง และพระเจ้าต้องการใช้ฉันเพื่อแบ่งปันของประทานฝ่ายวิญญาณที่พระองค์ประทานแก่ฉันกับผู้อื่น ตอนนี้ฉันเห็นว่าพระเจ้ากำลัง…เข้าถึงผู้คนในสถานที่ดังกล่าว อีกไม่นาน คริสตจักรใหม่จะเกิดขึ้นที่ซึ่งคนที่เพิ่งรับบัพติสมาของเผ่าดูมากัตจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพระเจ้าและเผยแพร่ข่าวสารแห่งความหวังของพระองค์ต่อไป” 

เพื่อเป็นพยานถึงประสิทธิภาพของ VOY Ignite บาทหลวง 

Alfredo Selin ประธาน Area 5 และที่ปรึกษาเยาวชนกล่าวว่า “การได้อยู่ท่ามกลางคนหนุ่มสาวเป็นประสบการณ์ที่เปลี่ยนชีวิต ฉันเชื่อว่าเพราะเมื่อคุณเป็นสาวกและฝึกฝนพวกเขาอย่างจริงใจ พวกเขาจะบรรลุ ดีที่สุดของงานของพระเจ้า เช่นเดียวกับสิ่งที่ฉันได้สัมผัสเป็นการส่วนตัวเมื่อฉันมีส่วนร่วมในการประกาศ VOY Ignite และบัดนี้เราได้เห็นผลงานของพวกเขาแล้ว”

Mary Mae Ke-e สมาชิกในทีม VOY Ignite แห่ง Camp Tecson SDA Church ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานโดยรวมกล่าวว่า “ฉันดีใจกับการบุกเบิกครั้งใหม่นี้ ข้าพเจ้าไม่เข้าใจว่าการเดินทางเผยแผ่เมื่อเดือนธันวาคมที่แล้วจะนำไปสู่การสร้างโบสถ์ได้อย่างไร แท้จริงพระเจ้ามีวิธีที่สมบูรณ์แบบของพระองค์ ในเวลาที่สมบูรณ์แบบของพระองค์”

การที่พระเจ้ากำลังเปิดโอกาสอันยิ่งใหญ่ในการเข้าถึงผู้คนที่กระหายและหิวกระหายพระวจนะของพระองค์ แม้จะเผชิญกับความท้าทายจากโควิด-19 นั้นช่างน่าทึ่งจริงๆ พระเยซูตรัสว่า “การเก็บเกี่ยวมีมาก แต่คนงานมีน้อย ดังนั้นขอให้พระเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยวส่งคนงานไปในทุ่งเก็บเกี่ยวของเขา” ลูกา 10: 2 NIV

อธิษฐานขอให้สมาชิกกลุ่มดูแลของเรา ผู้นำคริสตจักร และทีม VOY Ignite พยายามอย่างถ่อมใจและร่วมมือกันนี้ต่อไป เพื่อให้การก่อสร้างบ้านแห่งการสักการะเสร็จสิ้นในเร็วๆ นี้ เพื่อให้คนหนุ่มสาวจำนวนมากขึ้นจะมีส่วนร่วมในความพยายามประเภทนี้ สง่าราศีทั้งหมดแด่พระเจ้า!

พระคัมภีร์เป็นแหล่งสอนที่ทรงพลังสำหรับเด็กที่อ่อนไหว  

พระคัมภีร์เตือนเราว่า “การศึกษาพระคัมภีร์จะให้พลังแก่สติปัญญา… ทางเข้าของพระวจนะให้ความสว่าง มันให้ความเข้าใจแก่คนเขลา “(สดุดี 119:130) เด็กที่มีความมั่นใจน้อยและมั่นใจในตนเองน้อยกว่าอาจพบความมั่นใจผ่านการค้นพบพระสัญญาของพระเจ้าในพระคัมภีร์ หลักฐานของความสัตย์ซื่อและความเมตตาที่ไม่สิ้นสุดของพระองค์สามารถสร้างความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะดำเนินชีวิตภายใต้พระสัญญาและความห่วงใยของพระเจ้า การสอนบทเรียนพระคัมภีร์ที่บ้าน ที่โรงเรียน และโบสถ์อย่างต่อเนื่องสามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้เด็กๆ เข้าใจและกำหนดแนวความคิดเกี่ยวกับพระเจ้า และค่านิยมเชิงบวกที่พระองค์มอบให้กับพวกเขา สิ่งเหล่านี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเขา และส่งผลอย่างมากต่อมุมมองของพวกเขาต่อตนเองและโลกรอบตัวพวกเขา พระวจนะของพระเจ้ามีผลอย่างมากต่อการรับรู้ของผู้คนเกี่ยวกับตนเองและผู้อื่น

Credit : เว็บยูฟ่าสล็อต